Kunci Jawaban

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri Hal ini tercantum dalam Qs

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri Hal ini tercantum dalam Qs…..

A. Al An’am ayat 165

B. Ar Ra’du ayat 11

C. Al Baqarah ayat 11

D. Al Anfal ayat 30

Jawaban:

Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Qs (B) Ar Ra’du ayat 11

Pembahasan:

  1. Al An’am ayat 165 “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
  2. Al Baqarah ayat 11 “Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.
  3. Al Anfal ayat 30 “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.”

Pertanyaan Berikutnya: Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat yaitu

Related Articles

Back to top button