Kunci Jawaban

Benda dikatakan bergerak apabila

Benda dikatakan bergerak apabila …. 

A. Mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan 

B. Berada di suatu tempat 

C. Mengalami perubahan tempat 

D. Berpindah tempat 

 

Jawaban: A. Mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan 

 

Pembahasan:

Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. 

Pertanyaan Berikutnya: Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah

Related Articles

Back to top button