Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis yaitu

Tulislah pesan pesan yang terkandung dalam ayat tersebut

Perhatikan ayat berikut ini!

Tulislah pesan pesan yang terkandung dalam ayat tersebut !

 

Jawaban:

Ayat tersebut merupakan penggalan dari Surah Al – Isra’ ayat 27 yang artinya:

“Sesungguhnya pemboros – pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Berikut beberapa pesan yang terkandung dalam Surah Al – Isra’ ayat 27.

  1. Larangan kepada umat islam untuk menghamburkan harta atau boros dalam membelanjakannya.
  2. Mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa sederhana dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan.
  3. Mengingatkan manusia agar bersedekah, menginfaqkan, dan membayar zakat atas harta yang kita miliki sesuai ketentuan, karena dibalik harta kita miliki ada sebagian hak orang lain yang harus mereka terima.

Pertanyaan Berikutnya: Pelajar dan ibu rumah tangga termasuk kategori